GPS-System

Intelligent GPS-styring for dybde og fall

GPS-systemet registrerer posisjonen på rørene mens vi grøfter slik at når grøftingen er utført, har vi et ferdig grøftekart. Kartet kan skrives ut, gjøres tilgjengelig på nettbrett og importeres inn i skifteplan eller jordplan.

 

På områder som er vanskelige å planlegge på grunn av lite eller varierende fall, har vi mulighet til å lage et presist 3D-kart. Til dette bruker vi en firhjuling med GPS-utstyr. Når registreringen av området er utført, tegner vi grøftene i et dataprogram for å kontrollere fall og dybde. Kartene overføres deretter til grøftemaskinen. 

KONTAKT: