Gravemaskin

Vi bruker gravemaskin for å assistere grøftemaskinene, samt ved andre mindre gravearbeider.

KONTAKT: