Selvgående plog

Maskinen på bildene er en Inter-Drain 2030SP grøfteplog. Grøfteplogen er en suveren maskin å bruke på jorder med mye stein. Maskinen fungerer også utmerket på de fleste andre jordtyper. Grøfteplogen er avhengig av godt feste i bakken for å kunne dra plogskaftet gjennom jorda. Den har også større belteareal for at marktrykket skal bli det samme som ved bruk av den lettere kjedegraveren.

 

Maskinens plogskaft løfter de fleste steinene opp fra jorda, men hvis det treffer rett på en større stein vil vi ha behov for assistanse fra en gravemaskin. Sammenlikner du grøfting med plogen og gravemaskin, er det vesentlig mindre stein som må kjøres bort fra jordet i etterkant ved bruk av grøfteplogen. En annen fordel med grøfteplogen er at plogskaftet grubber og løsner jorda ca. 80 cm i bredden.

Grøfteplogen har en rørkasse som fører dreneringsrøret ned i bakken. Rørkassen er festet med hengsler slik at den vil ligge stabilt og ikke lage vannlås, selv om plogskaftet blir påvirket av stein. Avstanden mellom rørkassen og plogskaftet gjør at jord rekker å drysse ned og fylle ujevnheter som oppstår etter at steiner blir dratt opp av jorda.

Grøfteplogen etterlater seg et sår i bakken (ikke en åpen grøft), som i etterkant kan jevnes med skålharv eller slodd, før man kan begynne med jordbearbeiding. Grøfteplogen har også flis- og gruskasse for å fylle grøftene med filter- eller dekkmateriale.

Tekniske egenskaper:

 

  • Maks gravedybde er 1,5 meter og standard grøftebredde er 15 cm (kan økes).

  • Har et lavt marktrykk på 310 kg per kvm (3,1 kPa), som gir god framkommelighet og redusert jordpakking.

  • Er utstyrt med sideveis avvatring og beltevogger som kan pendle, og maskinen graver derfor stabilt på ujevnt underlag. I tillegg kan den krysse en åpen grøft eller forhøyning uten at resultatet i grøfta påvirkes negativt.

  • Graveaggregatet hviler i bunnen av grøfta, og marktrykket kan justeres trinnløst med en egen hydraulikkpumpe.

  • Har et intelligent GPS-system som automatisk styrer gravedybde og fall etter innstillinger og topografi.

KONTAKT: