Vogntog

For effektiv og rimelig transport av grøftemaskinene i sesongen, bruker vi eget vogntog. Dermed kan vi være sikre på at vi får gjort jobbene i korrekt rekkefølge. Det gjør også at vi kan flytte maskinene effektivt mellom jordene hos bonden, uten å være avhengig av ekstern transportør.

 

KONTAKT: